Náš program na změnu

způsobu pěstování pšenice

pro pečení skvělých sušenek

Objevte Harmony

-Vítejte u - HARMONY

Pšenice je hlavní ingrediencí při pečení našich sušenek. Před 12 lety, když jsme začínali pouze s hrstkou farmářů, jsme měli vizi toho, jak docílit lepšího způsobu pěstování pšenice, a proto jsme vytvořili Harmony, což je charta s osvědčenými postupy, která uvedla do pohybu hnutí udržitelného zemědělství.

V současnosti farmáři Harmony pěstují 80% pšenice, která je potřebná k pečení našich sušenek v západní Evropě, přičemž v Evropské unii jako celku je to 65%. Věříme však, že se nám podaří toto množství ještě zvýšit. Naší ambicí je, aby do roku 2022 bylo 100 % pšenice potřebné pro výrobu našich sušenek v Evropské unii pěstováno farmáři Harmony.

-Seznamte se s- HARMONY

Harmony je program společnosti Mondelez International pro udržitelné pěstování pšenice. Jedná se o partnerskou spolupráci s místními farmáři, kteří se nacházejí v co největší blízkosti našich závodům na výrobu sušenek. Farmáři Harmony dostávají finanční podporu, aby mohli v praxi dodržovat náročné zásady vycházející z charty Harmony a dařilo se jim pěstovat pšenici udržitelným způsobem, aby se tak předešlo používání pesticidů a hnojiv, zachovaly se vodní zdroje a půda a snížily se emise uhlíku. Obsahem charty Harmony jsou také specifické postupy na zlepšení biologické rozmanitosti.

-3 věci, díky kterým je program- HARMONY _...jedinečný_

Farmáři Harmony

Farmáři Harmony jsou našimi partnery. Sdílejí naše hodnoty a odhodlání používat lepší postupy pěstování. Pěstují pšenici v blízkosti našich výrobních a zpracovatelských závodů a díky tomu se jedná o prosperující oblasti. Využívají v praxi přísné postupy vycházející z charty Harmony.

Charta Harmony

Charta Harmony poskytuje přehled lepších postupů udržitelného pěstování pšenice pro:

 • minimalizování používání pesticidů a hnojiv pomocí pečlivého výběru takových semen pšenice, která jsou odolná a díky nimž se dosáhne vyšší kvality našich sušenek, a pomocí doporučeného střídání plodin a péče o půdu,
 • zabránění zbytečnému používání ošetření a – je-li to potřeba – k tomu, aby se pomocí nástrojů podporujících rozhodování dařilo lépe zacílit a načasovat použití ošetření, přičemž každé ošetření je registrované a oprávněné,
 • snížení emisí uhlíku, a to především snížením použití hnojiv,
 • zachování vodních zdrojů.

Každý rok se u našich partnerů provádějí externí audity, aby se ověřilo dodržování zásad charty Harmony.

Ochrana biologické rozmanitosti

Jelikož je biologická rozmanitost pro zemědělství naprosto zásadní, farmáři Harmony chrání a zlepšují místní biologickou rozmanitost tím, že věnují 3% z plochy svých pozemků lučnímu kvítí nebo stromům, čímž se přilákají včely a motýli, kterým to poskytuje zdroj potravy.

-Farmáři- HARMONY __

Harmony je komunitou tvořenou 1600 místními farmáři

Kromě finanční výhody je pro nás také důležité, že pomáháme přírodě.

Iva Valisova

Farmářka Harmony

K usnadnění používání tohoto webu používáme cookies. Pokud chceš vědět víc o tom, jak cookies fungují nebo jak změnit jejich nastavení, klikni na odkaz „Zásady týkající se cookies“. Pokračováním v prohlížení tohoto webu vyjadřuješ souhlas s používáním cookies dle definice v části „Zásady týkající se cookies“. Další informace Souhlasím
V době, kdy pro hmyz a zvířata ubývají louky, jsme rádi, že můžeme pomoci s vytvářením mezí.

Jan Penicka

Farmář Harmony

K usnadnění používání tohoto webu používáme cookies. Pokud chceš vědět víc o tom, jak cookies fungují nebo jak změnit jejich nastavení, klikni na odkaz „Zásady týkající se cookies“. Pokračováním v prohlížení tohoto webu vyjadřuješ souhlas s používáním cookies dle definice v části „Zásady týkající se cookies“. Další informace Souhlasím
Máme dobrý pocit z toho, že můžeme spojit pomoc přírodě s finanční výhodou.

Pavel Noha

Farmář Harmony

K usnadnění používání tohoto webu používáme cookies. Pokud chceš vědět víc o tom, jak cookies fungují nebo jak změnit jejich nastavení, klikni na odkaz „Zásady týkající se cookies“. Pokračováním v prohlížení tohoto webu vyjadřuješ souhlas s používáním cookies dle definice v části „Zásady týkající se cookies“. Další informace Souhlasím

-Pole- HARMONY __

V rámci programu Harmony pěstujeme pšenici v co největší blízkosti našich závodů, v nichž se vyrábí sušenky.

 • Závody, v nichž se vyrábí sušenky
 • Pole, na kterých se v rámci programu Harmony pěstuje pšenice

-Aktuální údaje o programu- HARMONY _v Evropě_

Více než 1600 farmářů Harmony pěstuje pšenici v blízkosti našich závodů, ve kterých se vyrábí sušenky, a dostávají finanční podporu, aby se jim dařilo dodržovat náročné zásady vycházející z charty Harmony.

 • -20% méně pesticidů použitých při pěstování pšenice*
 • 1026 hektarů půdy vyčleněné pro zajištění biologické rozmanitosti
 • 10 milionu zaznamenaných včel

Tyto údaje se vztahují ke sklizni v roce 2019.

*zdroj: index TFI (Treatment Frequency Index) pro kampaně Harmony v letech 2009–2019, ve srovnání s celostátním průměrem za rok 2008 při pěstování pšenice (Francouzské ministerstvo zahraničí).

-- HARMONY_je ústředním prvkem při výrobě našich sušenek_

Stali jsme se největší společností vyrábějící sušenky na světě a v Evropě. Pšenice je hlavní ingrediencí při pečení našich sušenek a nikdo k této plodině nepřistupuje s takovou vážností, jako právě my. Díky programu Harmony chceme podporovat udržitelný způsob pěstování pšenice a zvýšit náš pozitivní dopad na životní prostředí. Dopad programu Harmony na všechny naše značky sušenek se bude postupně zvyšovat, neboť do roku 2022 bude 100 % pšenice potřebné pro výrobu našich sušenek v Evropské unii pěstováno našimi farmáři.

Do roku 2022 se bude postupně zvyšovat dopad programu Harmony na všechny naše značky sušenek.

-Udržujeme- PARTNERSKOU _spolupráci_

Suntem mândri să fim parteneri cu fermieri, morari, cooperative, experţi şi ONG-uri pentru o îmbunatăţire continuă a practicilor de cultivare a grâului şi pentru a îmbunătăţi astfel impactul nostru asupra mediului.

 • Tato organizace usilující o ochranu místní biologické rozmanitosti s námi spolupracuje od roku 2010 na našich vlastních iniciativách pro biologickou rozmanitost a pomáhá nám zvyšovat povědomí veřejnosti a farmářů o užitcích, které z toho vyplývají. noe.org
 • Tato firma, ve které pracují odborníci na agronomii, se od roku 2016 podílí na vývoji charty Harmony a na automatickém shromažďování údajů o zemědělských postupech. Watch the joint interview with Mondelez Sledujte dvojitý rozhovor s Mondelēzem. agrosolutions.com

Zjistěte více o programu Harmony a jeho výsledcích