Náš program na změnu

způsobu pěstování pšenice

pro pečení skvělých sušenek

Objevte Harmony

-Vítejte v - HARMONY

Pšenice je klíčovou surovinou pro výrobu sušenek v Mondelez International. Protože jsme největší pekaři sušenek v Evropě, chceme hrát hlavní roli v řešení největších environmentálních výzev pěstování pšenice: omezení změny klimatu a ochrany biologické rozmanitosti.

Proto jsme v roce 2008 vytvořili program Harmony, který vyzývá evropské farmáře, aby následovali udržitelnější praktiky při pěstování a zpracování pšenice. V současnosti tento inovativní program spolupracuje s více než 13001 farmáři v 7 evropských zemích (Belgie, Česká republika, Francie, Maďarsko, Itálie, Polsko a Španělsko), kteří vypěstují přibližně 98 %2 celkového množství pšenice, které potřebujeme pro výrobu sušenek v Evropě.

1. Harmony 2022 Data
2. Evropská obchodní jednotka; s výjimkou portfolia vyráběného v nově zakoupených závodech

-Poznejte program- HARMONY

Program Harmony vznikl ve spolupráci s farmáři, družstvy a mlýny, stejně jako s agronomy, environmentálními specialisty a nevládními organizacemi. Harmony zastává zemědělské praktiky, které cílí na zlepšení zdraví půdy, snížení emisí uhlíku, ochranu biologické rozmanitosti a úsporu vody. Umožňuje výjimečnou kombinaci produkci na velké škále s průlomovým přístupem k místním partnerstvím.

Program Harmony vyvinul jedinečný a spolehlivý systém hlášení dat o zemědělských postupech a nabízí možnost sledování těchto postupů, od skladování až do továrny. Každoročně jsou externí audity prováděny nezávislými a certifikovanými organizacemi, aby byla zaručena shoda s chartou Harmony. V roce 2022 bylo provedeno více než 300 auditů.

-3 věci, díky kterým je program- HARMONY _jedinečný_

Farmáři v programu Harmony

Program Harmony spolupracuje s farmáři, kteří sdílejí naše hodnoty a závazek využívat udržitelnější postupy. Pěstují pšenici blízko našich pekáren a řídí se přísnými zásadami. Harmony, které mají za cíl pomoci zmírnit změnu klimatu a odvrátit ztráty v biologické rozmanitosti.

Charta Harmony

 • Pečlivě vybírat, sledovat a kontrolovat pšenici
 • Omezit používání pesticidů a hnojiv
 • Pečovat o půdu a vodu
 • Přispívat k biologické rozmanitosti

Ochrana biologické rozmanitosti

Od založení programu Harmony byla ochrana biologické rozmanitosti v jeho samém jádru. Abychom byli v této misi co nejúspěšnější, v posledním desetiletí jsme se spojili s Noé, nevládní organizací usilující o ochranu a obnovu biologické rozmanitosti. Díky této spolupráci jsme měli možnost získat rozsáhlé odborné znalosti.

Charta Harmony také vyžaduje, aby každý farmářský partner zahájil alespoň jednu iniciativu ve prospěch biologické rozmanitosti s konkrétním zaměřením na opylovače. Jeden z příkladů spočívá v tom, že nejméně 3 % pole s pšenicí Harmony je vyhrazen pro květinové plodiny pro včely.

-Farmáři z- HARMONY __

Harmony je komunita, kterou tvoří přibližně 1 360 zemědělců v 7 evropských zemích.

Jako zemědělci máme velkou zodpovědnost živit svět, a proto je velmi důležité, abychom i nadále zlepšovali stav stav a zdraví naší půdy.

Pawel Kaczmarek

Farmář programu Harmony, Polsko

Biologická rozmanitost, včetně zdraví půdy na mých polích, je pro mou práci úplně zásadní.

Eric Bonnefoy

Farmář programu Harmony, Francie

-Pole programu- HARMONY __

Pšenici Harmony pěstujeme co nejblíže našim továrnám na sušenky.

 • Závody, v nichž se vyrábí sušenky
 • Pole, na kterých se v rámci programu Harmony pěstuje pšenice

-Program- HARMONY _v Evropě_ -dnes-

 • ~1 360 partnerských zemědělců programu Harmony v 7 evropských zemích
 • ~98%1 objemu pšenice potřebné pro výrobu našich sušenek v Evropě vypěstované v rámci charty Harmony
 • ~397 000 tun sklizené pšenice Harmony
 • ~1 800 hektarů úhorů v rámci programu Harmony věnovaných biologické rozmanitosti

Údaje z programu Harmony 2022
1) Evropská obchodní jednotka; bez portfolia vyráběného v nově získaných závodech.

-- HARMONY_v srdci našich značek_

Více než 80 % našich evropských sušenkových značek, jako jsou belVita nebo Milka, mají na obalech logo Harmony, což odpovídá přibližně 2 mld. balení. Naše značky Local Heritage, jako je LU ve Francii a Beneluxu, Oro v Itálii, Fontaneda ve Španělsku nebo Opavia v České republice, posouvají věci ještě dál, a to pro spotřebitele (prostřednictvím televize, digitálních technologií, v obchodech a PR).

-Udržujeme- PARTNERSKOU _spolupráci_

S hrdostí spolupracujeme se zemědělci, mlynáři, odborníky a nevládními organizacemi, abychom neustále zlepšovali postupy při pěstování pšenice a pomáhali tak zmírnit náš vliv na životní prostředí.

 • Tato nevládní organizace zaměřená na ochranu místní biologické rozmanitosti s námi spolupracuje od roku 2010, aby pomohla zvýšit povědomí o distribuci pšenice a o jejích přínosech. Noé (noe.org)
 • Tato agroekologická poradenská firma s námi spolupracuje od roku 2016 na vývoji charty Harmony a na vytvoření jedinečného a spolehlivého systému vykazování údajů o zemědělských postupech. Accueil - Agrosolutions